FAQ - Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på frågor som vi ofta får angående Ballerine®. Informationen nedan ersätter inte patientinformationsbladet. Där hittar du viktig information om vad du behöver veta när du använder pärlspiralen, bland annat när den inte ska användas och vilka biverkningar som kan uppstå.

Odoo • Text and Image

Ballerine® är ett revolutionerande, långtidsverkande och reversibelt preventivmedel som är fritt från syntetiska hormoner och är effektivt i upp till fem år. Ballerine har en unik tredimensionell form utan skarpa kanter och fungerar på samma sätt som andra spiraler genom att motverka graviditet lokalt - inuti livmodern. Den preventiva effekten kommer huvudsakligen från spiralens koppar.

Ballerine har en ram som är tillverkad av formminneslegeringen nitinol och täckt med polymer. Flera kopparpärlor är sedan uppträdda på den livmodervänliga ramen.

Med en effektivitet på över 99% är Ballerine tillsammans med andra spiraler och p-stav en av de mest effektiva preventivmetoderna som finns. Dock är inget preventivmedel 100% effektivt och det finns alltid en risk för graviditet oavsett metod.

För mer detaljerad information om Ballerine kan du ladda ner vårt informationsblad med patientinformation eller kontakta oss.

När Ballerine väl sitter på plats i din livmoder utsöndrar den en liten mängd koppar till din livmoder vilket ger ett effektivt skydd mot graviditet. Ballerine är effektiv så länge den sitter kvar i livmodern och den kan sitta i upp till fem år.

Metoden är densamma som i traditionella kopparspiraler.

  • Ett objekt sitter i livmodern vilket förhindrar att ägget kan fästa (implantera) i livmodern

  • Kopparjonerna som utsöndras:

    • stör fertiliseringsprocessen i livmodern

    • begränsar spermiernas mobilitet

    • förhindrar spermier från att befrukta ägget

Varken du eller din partner känner av Ballerine under samlag om den är korrekt insatt. Det man kan känna av är uttagningstrådarna som sitter strax utanför livmodertappen. Om du eller din partner störs av det kan du prata med din barnmorska eller gynekolog så kan de korta ner dem.

Orsaken till varför du inte känner av Ballerine är eftersom den sitter i livmodern och inte i slidan:


Ballerine sätts in i din livmoder under ett besök hos din gynekolog eller barnmorska. Din vårdgivare gör först en undersökning för att kontrollera positionen på din livmoder och se så du kan ha en Ballerine. Efter att ha mätt längden på din livmoder med en smal mätsticka så förs Ballerine in genom ett smalt införingsrör. Röret är endast 3,2 mm i diameter, vilket är det minsta som finns jämfört med andra spiralers införingsrör.

Införingsröret tas sedan ut och pärlspiralen stannar i din livmoder där den lägger sig tillrätta och börjar direkt ge ett skydd mot graviditet. För att se så Ballerine sitter korrekt kan din vårdgivare göra en undersökning med ultraljud direkt efter insättningen och kontrollera placeringen.

Den bästa tiden för insättning av Ballerine är under de sista dagarna av din menstruation då livmodertappen är mer öppen och då risken att du skulle vara gravid vid insättning är som lägst.

4-12 veckor efter insättning bör en undersökning ske vid ett återbesök. Efter det rekommenderas en återkommande kontroll hos din vårgivare en gång per år men det bestämmer du och din vårdgivare tillsammans.

Ballerine kan sättas in direkt i samband med uttag av din nuvarande spiral. 

Eftersom Ballerine är mycket mindre än traditionella spiraler, både i storlek på själva spiralen och införingsröret som används för att föra in spiralen i livmodern, kan den för många sättas in enkelt utan någon smärtlindring. Insättning av Ballerine kan dock göra ont om livmodertappen är väldigt trång. I sådana fall rekommenderas en lokalbedövning eller medicinering för att hjälpa musklerna runt livmodertappen att slappna av. Om du vet att du är smärtkänslig kan du be din vårdgivare om att ge dig lokalbedövning eller annan förebyggande smärtlindring.

Direkt efter insättning kan det göra ont (liknande mensvärk) men det är inget att oroa sig för. Livmodern behöver lite tid för att anpassa sig till Ballerine. Smärtan brukar vanligtvis avta snabbt.

Om smärtan inte avtar eller om du känner dig orolig bör du prata med din vårdgivare snarast möjligt för att klargöra situationen.

Jämförelse mellan olika spiralers införingsrör:

Det kan finnas olika möjligheter till smärtlindring. Fråga din barnmorska eller gynekolog vad de erbjuder på den mottagning som du ska sätta in Ballerine på.

Då kontaktar du en av mottagningarna på Ballerine-kartan. Om du väljer att ta ut Ballerine är det viktigt att du går till en mottagning som fått utbildning på hur man tar ut Ballerine. Detta gäller även om din Ballerine skulle vara delvis utstött. Kontakta din mottagning som satte in din Ballerine eller en annan mottagning på Ballerine-kartan. Kom ihåg att om din Ballerine blivit utstött eller delvis utstött kan du få en ny Ballerine gratis (kostnader för besök kan tillkomma). Detta ingår i din garanti. Mottagningen behöver då göra en reklamation till oss.

Efter insättningen av Ballerine kan man få en mer långvarig och omfattande mens. Det kan också förekomma spotting mellan menstruationerna - det mesta av dessa bieffekter minskar efter 2-3 månader. När din livmoder hunnit vänja sig med Ballerine kommer dessa biverkningar ske mer sällan.

 I sällsynta fall kan pärlspiralen helt eller delvis stötas ut ur livmodern och slidan. Unga kvinnor (under 20 år) eller kvinnor som inte varit gravida tidigare löper en något större risk för utstötning. Om utstötning sker är du inte längre skyddad mot graviditet och ska genast kontakta din vårdgivare. Totalt sker utstötningar hos 3-4 av 100 kvinnor.

En mycket ovanlig biverkning är att Ballerine vid insättning går igenom livmoderväggen, detta kallas för perforation och är oftast ofarligt. Om detta sker ska Ballerine avlägsnas med detsamma men i vissa fall kan det behövas operation. Risken för perforation är större månaderna efter förlossning och totalt sett är det mycket ovanligt att det sker, rapporterade perforationer med Ballerine är för närvarande 6 av 10 000 insättningar.

Har du fler frågor angående biverkningar, kontakta oss eller prata med din vårdgivare.

Är du ute efter ett hormonfritt preventivmedel som du inte behöver ta varje dag, månad eller vid varje samlag? Ett preventivmedel som du kan ha i upp till fem år utan att behöva tänka på det? Som dessutom går att ta ut när som helst för att genast bli fertil igen?
Då kan Ballerine vara något för dig!

Ballerine kan även vara ett alternativ för dig som testat kopparspiral tidigare eller redan har en kopparspiral och känner besvär. Eller om du har ett preventivmedel med hormoner och känner besvär. Prata gärna med din vårdgivare för att se om Ballerine kan vara något för dig.

Du bör inte använda Ballerine om du:

• Misstänker att du kan vara gravid.

• Har en onormalt formad livmoder (kontrolleras före insättning).

• Har en bäckeninflammation som kallas (PID).

• Har hög risk att bli smittad av en sexuellt överförbar sjukdom (dvs. om du eller din partner har sex med flera olika partners). Då rekommenderas att du även använder kondom eftersom pärlspiralen inte skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar.

• Har haft en infektion i din livmoder de tre senaste månaderna, antingen efter graviditet eller efter att ha genomfört en abort.

• Har cancer i din livmoder eller livmodertapp.

• Har odiagnostiserad vaginal blödning.

• Har eller har haft en infektion i din livmodertapp.

• Har Wilson's sjukdom (kroppen kan inte kan hantera koppar).

• Är allergisk mot något av materialen som finns i Ballerine.

• Redan har en spiral i din livmoder.

De första 1-3 menstruationerna efter insättning kan din mens vara rikligare än vanligt då livmodern behöver tid för att anpassa sig till Ballerine. Dessa biverkningar brukar avta efter 1-3 månader. Efter det brukar Ballerine ha en väldigt liten påverkan på din mens.

Ja, du kan använda både menskopp eller tamponger med Ballerine men risken för utstötning blir något större, främst med menskopp.

Den risk som finns är att du får tag på uttagnignstrådarna när du ska ta ut menskoppen, då kan du råka dra ner Ballerine eller dra ut den helt och hållet. För att minska risken för detta bör du berätta för din vårdgivare att du använder menskopp, då kan vårdgivaren klippa trådarna lite kortare för att minska risken för detta.

Var därför extra försiktig när du tar ut menskoppen så du inte får med trådarna.

Vid insättning av spiral finns en risk för infektion i livmodern. Detta gäller alla typer av spiral. Risken är väldigt liten och sker antingen om mottagningen inte varit noggrann med steriliteten av sina produkter och instrument eller om det redan finns en infektion i slidan som sedan tar sig upp i livmodern, vilket kan ske om instrumenten kommer i kontakt med slidan och sedan förs in i livmodern. Det är väldigt ovanligt att det sker och extra ovanligt i Sverige. 

Du blir fertil igen direkt efter att Ballerine tagits ut.

Man brukar rekommendera att vänta i 6 veckor efter förlossning. Rådgör med din gynekolog eller barnmorska.

Den främsta skillnaden är att traditionella spiraler är T-formade, Ballerine är istället formad som en tredimensionell flexibel liten boll som kan anpassa sig till livmoderns form. Tack vare detta kan man se att biverkningar såsom smärta, kramper, blödningar och perforationer minskar jämfört med traditionella T-formade spiraler.

En annan skillnad är att Ballerine har det minsta röret vilket gör insättningen så smidig som möjligt. Ballerine har ett införingsrör som är 3,2 mm i diameter. Andra spiraler har istället mellan 3,65 och 4,8 mm i diameter vilket gör dem svårare att sätta in.

Mängden koppar som utsöndras från pärlorna i Ballerine är minimal, det handlar om några mikrogram per dag. Rekommenderat dagligt intag av koppar är 2 milligram per dag.
(2 milligram = 2 000 mikrogram)

Det har även gjorts studier för att kontrollera om kvinnor med kopparspiral har mer koppar i blodet än de utan kopparspiral och där har de inte sett någon skillnad.

Däremot finns det personer som är allergiska mot koppar men det är väldigt ovanligt. Ungefär 1 av 200 000 personer har den typen av allergi och i Ballerine är det medicinsk koppar vilket gör att risken för allergisk reaktion är ännu lägre än med koppar som man kommer i kontakt med till vardags.

T-formade spiraler är alla uppbyggda av plastskelett, vilket kan vara bra eftersom det är billigt att tillverka och relativt hållbart. Däremot är det inte speciellt flexibelt eller anpassningsbart, därför har vi med Ballerine kollat på andra material. Till slut kom vi fram till materialet nitinol som används i sjukvården till stent (hjärtkirurgi m.m.) och andra avancerade användningsområden där flexibilitet och hållbarhet är viktigt. Det gör att man kan pressa ihop Ballerine hur man vill eller göra den helt rak som en tråd så den enkelt kan föras in i livmodern men den kommer alltid vilja gå tillbaka till sin ursprungliga bollform. 

Nitinol är en metall som är en blandning av titanium och nickel, den täcks sedan av polymer (plast) för att inte utsöndra några metaller och antalet rapporterade biverkningar pga allergi är totalt 0,05% (ca 30 personer av över 60 000 insättningar). I den statistiken inkluderas all form av uttag pga allergisk reaktion.

Om du har en allergi mot nickel bör du inte använda Ballerine. Rådgör med din vårdgivare.

Absolut! Röret på Ballerine är endast 3,2 mm - vilket är det minsta av alla spiraler som finns. Eftersom röret är så pass litet så går Ballerine väldigt lätt att sätta in oavsett ålder och oavsett om man fött barn eller inte.

Hittar du inte svar på din fråga?