• Appointment
  • Time
  • Confirmation

Schedule an Appointment

ON-Q postoperativ smärtlindring kan användas till de flesta ingrepp, det ger en bra smärtlindring och leder till snabbare rehabilitering för patienten. Genom infiltration av lokalanestetika i sårregionen, eller genom kontinuerliga blockader, får patienten en bra smärtlindring i upp till fem dagar. Tack vare ON-Q smärtlindring minskar behover för opioider, vilket i sin tur leder till snabbare återhämtning och minskad sjukhustid för patienterna.

På det mötet går vi igenom fördelarna med ON-Q, till vilka ingrepp det kan användas och hur det fungerar. Sedan tar vi fram en specifik plan för de ingrepp du vill använda systemet till.